Thursday, May 1, 2008

Surat beradat - ulangan

pengenalan
surat yang di utuskan -
1 rakyat kepada raja
2 orang kenamaan kepada raja
3 raja kepda orang kenamaan
3 raja sesama raja
4 raja kepada kerabat di raja

format
1 kepala surat - tujuan memuliakan..bahasa arab..maksud yang baik - Ya rahim..ya aziz..ya taj al wafar
2 alamat surat - merujuk kepada nama ..gelaran..
3 maksud surat - tujuan surat beradar..bercemar duli..mencemar duli
4 menamat surat dengan tanda tangan ...dengan tanda tangan ..demikianlah sahaja patik ..saya sudahi dengan sembah dan takzim..


tujuan
1 permohonan dan pengaduan mesti lah besar
2 perkara besar dan penting
3 bahasanya halus dan lembut tanda hormat yang ada kesesuaian dengan pangkat dan kedudukan
4 surat ada hujah dan keterangan berkesan

penggunaan bahasa
1 bahasa arab
2 bahasa melayu lama
3 bahasa sanskrit
4 bahasa istana
5 bahasa biasa

aspek bahasa
1 berbunga bunga terjemahan bahasa arab dan parsi
2 bersesuaian dengan penerima
3 aspek budaya yang tinggi - hormati..
4 mementingkan institusi kesultanan melayuperaturan penulisan surat beradat kepada DYMM di pertuan agong
1 lafaz bismillah
2 perkataan mengadap

peraturan penulisan surat beradat kepada yang di pertuan agong
1 lafaz bismillah
2 perkataan mengadap
3 kata puji pujian dama penuh seri oaduka
4 salam pembuka penuh - Assalamualaikum Warahmatuhlaahi Wabarakatuh
5 kandungan
6 penutup surat
7 tandatangan dan jawatan

No comments: