Thursday, May 1, 2008

Profil organisasi

Profil organisasi
def
1 gambaran umum tentang organisasi
2 maklumat lengkap
3 mengenai sebuah organisasi

tujuan
1 penerangan jelas kepada umum
2 perubahan syarikat di ketahui ramai

format sebuah profil organisasi
1 latar belakang organisasi - sejarah penubuhan
2 objektif misi visi - matlamat sesebuah syarikat
3 faedah pekerja - kebajikan, latihan,
4 jumlah pekerja - masukkan hieraki
5 lokasi
6 pencapaian - tambah cawangankan keuntungan

tambahan
1 budaya korporat
2 latihan
3 logo
4 falsafah
5 piagam pelanggan

No comments: