Thursday, May 1, 2008

Segala mala nota pendek yang sempat untuk di masukkan malam ini

Surat Rasmi
1 perhubungan bertulis
2 berhubung dengan pejabat kerajaan badan berkanun institusi pengajian tinggi etc
3 Ringkas padat tegas dan terus kepada maksudnya
4 Bukan urusan peribadi atau perseorangan

Surat Perdagangan
1 menyampaikan maklumat
2 dokumen kekal
3 bukti yang nyata
4 kepada rakan niata
5 tidak terikat denganformat atau peraturan tertentu

perbezaan surat perdagangan dengan surat rasmi
1 bahasa menarik ada penggunaan bahasa teknikal
2 tiada cogankata
3 tiada garisan melintang
4 kepada surat mengikut taraf kedudukan
5 tiada pengakuan bertanggungjawab

bahasa

surat rasmi
1 ringkas padat menepati maksud mudah di fahami
2 sapaan biasa - tuan puan
3 struktur ayat pendek

perdagangan
1 bahasa jelas dan menarik perhatian
2 sapaan mengikut kedudukan taraf
3 banyak pengunaan istilah istilah perdagangan dan perniagaan

Format ada banyak
sila lah rujuk kepada nota yang di tepek

Format surat rasmi ada 3
1 berdasarkan surat pekeliling, jabatan perdana menteri 1980
(tujuan supaya terdapat keseragaman pada semua kementerian dan agensi kerajaan)

2 berdasarkan surat pekeliling peperiksaan kementerian pendidikan malaysia
(tujuan peperiksaan)

3 format surat rasmi dengan tambahan ciri

No comments: