Monday, April 28, 2008

website untuk contoh UCAPAN majlis rasmi

http://www.ubd.edu.bn/about/voice/pembseminar%20brunei%20darussalam%20jepun.pdf

boleh download dan print

No comments: