Monday, April 28, 2008

Bab 12 - Kertas Cadangan

BAB 12 KERTAS CADANGAN

12.1 PENGENALAN

Kertas cadangan merupakan satu daripada aspek penulisan teknikal iaitu bentuk penulisan yang berkaitan dengan fakta semata-mata dan bertujuan untuk memaklumkan pembaca sasaran supaya menerima sesuatu perancangan, penyelidikan atau penjualan yang dicadangkan seterusnya mempengaruhi mereka sama ada untuk membaiki keadaan, menyokong sesuatu perancangan atau menerima sesuatu tawaran perkhidmatan.

12.2 PRINSIP ASAS PENULISAN KERTAS CADANGAN

a. mengetahui pembaca anda
b. mengetahui tujuan penulisan anda
c. mengetahui subjek penulisan anda
d. menyusun bahan penulisan anda
e. menulis secara objektif
f. menggunakan bahasa yang standard
g. menggunakan format yang betul

12.3 PENYEDIA KERTAS CADANGAN

Kertas cadangan disediakan oleh oleh orang perseorangan atau secara berkumpulan. Di dalam semua bidang, penyediaan kertas cadangan biasanya ditangani oleh pihak yang bertanggungjawab di dalam membuat sesuatu keputusan, antaranya pengurus, eksekutif, lembaga pengarah, ketua-ketua pertubuhan, ketua-ketua masyarakat dan sebagainya.

12.4 JENIS KERTAS CADANGAN

a. kertas cadangan perancangan
b. kertas cadangan penyelidikan
c. kertas cadangan penjualan

12.5 FORMAT PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN

Bahagian Awal:
a. muka surat hadapan
b. surat Iringan
c. penghargaan
d. senarai kandungan
e. abstrak
Bahagian Kandungan:
a. bagaimana dilaksanakan
b. bila dilaksanakan
c. apakah bahan/kaedah/siapa personel yang terlibat
d. apakah kemudahan-kemudahan sedia ada
e. berapakah masa yang diperlukan
f. berapakah biaya yang diperlukan (justifikasi)
g. pakah hasil/faedah yang bakal diperolehi

Bahagian Kesimpulan:
a. betapa perubahan /penyelidikan perlu dilakukan
b. mengapa proposal itu mesti diterima
c. meyakinkan pembaca sasaran bahawa cadangan itu merupakan perancangan /penyelidikan/ penjualan terbaik.

Bahagian Akhir:
a. bahagian memasukkan lampiran

12.6 PENGGUNAAN BAHASA DALAM KERTAS CADANGAN

Penggunaan bahasa kertas cadangan:

1. Banyak menggunakan ayat aktif berbanding ayat pasif.
2. Bahasa yang ringkas dan padat kerana ia bertujuan untuk menyampaikan maklumat yang pembaca sasaran supaya mereka menerimanya.
3. Sekiranya mempunyai tentatif /atur cara program, tuliskan dalam bentuk tentatif program.
4. Penggunaan nombor dan subnombor seperti 7. dan 7.1,7.2 dan sebagainya boleh digunakan.
5. Penggunaan huruf a hingga z juga boleh digunakan untuk menerangkan sesuatu perkara.

2 comments:

nadia alias said...

thank u. this really help me alot.. =)

Anonymous said...

haha