Sunday, April 27, 2008

contoh..

Iklan: Pegawai Penerangan Syarikat Pemasaran

Jenis Penerangan

Buletin Madah
Editor Penerbitan Buletin Madah, UiTM

Tugas
1. menghasilkan berita
2. mengedit berita
3. mencari berita
4. mereka muka hadapan

Kemahiran
1. pembuat keputusan
2. bekerjasama dengan rakan sekerja
3. boleh berbahasa dan menulis bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

Jika calon ingin mengaitkan semua kemahiran yang telah difikirkan, gunakan penggunaan ayat aktif. Abaikan penggunaan kata yang berbunyi seperti menolong, dipertanggungjawabkan, dipinjamkan dan sebagainya. Berhubung dengan pekerjaan sama ada berbayar atau tidak berbayar perlulah dinyatakan.
nama majikan
lokasi/alamat
tarikh
tajuk
secara ringkas nyatakan pengalaman kerja
mendalam tentang pencapaian.

4.Aktiviti- boleh disenaraikan sebagai lampiran sebarang aktiviti yang berkaitan sama ada memegang sebarang jawatan atau sumbangan menjadikan organisasi itu lebih baik/berjaya.

5-minat- nyatakan minat/kegemaran anda jika resume anda mempunyai pengalaman yang terhad. Senarai lebih mendalam minat anda seperti membaca karya Syed Hussin Al-Attas/program sukan tennis daripada membaca dan bermain sukan.

No comments: