Sunday, April 27, 2008

Tips - untuk surat formal

Lebih mudah jika kita dapat menghafal akan format ini dan juga bila soalan di kemukakan mengenai surat perdagangan, apa yang perlu kita buat ialah..

Kumpulkan semua persamaaan

dan

Kumpulan semua perbezaan

dengan membuat "table"

Contoh

Perbezaan Surat Perdagangan dan Surat Rasmi

1. Banyak menggunakan istilah-istilah perdagangan dan perniagaan.
2. Bahasanya jelas dan menarik perhatian.
3..
4...

Persamaan dalam Surat Perdaganan dan Surat Rasmi

1.subjek atau perkara.
2.pembaca atau penerima surat.
3.matlamat
4.gaya/susunan

begitu lah lebih kurang contohnya...baca lah nota puan

No comments: