Tuesday, April 8, 2008

Soalan Kertas Oktober 2007


Soalan keluar dalam kertas BM411 – Oktober 2007

Jelaskan bentuk-bentuk makna yang wujud daripada hubungan semantik.

Berikan (2) dua contoh untuk setiap bentuk tersebut. (10) markah

Jawapan
a) Hiponim


Hiponim - kata kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna.
Contoh: (i) kenderaan (kereta, motorsikal, basikal, beca, kapal terbang),
(ii) Perabot ( katil, meja, almari, meja kopi, meja makan, meja solek, kerusi)


b) Polisim

Polisim - satu perkataan yang mempunyai makna yang banyak.
Contoh: mentah
(I)mempunyai set makna yang berikut:belum masak atau masih muda/putik (buah-buahan), tidak masak betul (barang yang dimasak) tidak atau belum dimasak (barang makanan), belum diproses (bahan galian dan sebagainya),
(ii) Belum matang. Masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan..

c) Meronim - Meronim ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan sebahagian daripada.

Contoh: (i) kereta - stereng, engin, karburator, kusyen, cermin
(ii) kek – tepung, gula, bikarbonat, esen vanilla

d) Homograf - kata-kata yang sama ejaannya, tetapi sebutannya berbeza.
Gejala ini timbul kerna huruf e mewakili dua bunyi, iaitu e-taling atau e-pepet.
Contoh:
(i) semak (belukar)
(ii) semak (meneliti atau memeriksa semula), bela-memelihara, bela-menuntut bela/balas, pelekat-kain sarung, pelekat-gam.

e) Homofon

kata-kata yang sama sebutannya tetapi berbeza dari segi ejaan dan makna.
contoh: massa dengan masa

No comments: