Saturday, June 20, 2009

berdiri teguh

dalam apa jua yang kita buat hendaklah kita berdiri teguh dengan perinsip dan pendirian kita, cara yang demikian kita dapat memusatkan segala tenaga kita kearah kejayaan yang kita impikan di awal keputusan yang kita buat.

bukan mudah membahagikan masa dan tenaga juga perasaan untuk membuat sesuatu pekerjaan yang kita tahu sudah barangpasti akan memakan masa yang lama jua dugaan yang datang.

kekuatan fizikal hanyalah satu cabang dari faktor faktor yang berkait rapat untuk meraih kejayaan.

No comments: