Thursday, December 26, 2013

Stastistik untuk Master

maka aku mahu kamu tahu 1) jangan lupa step 1 hingga lima hipotesis testing 2) hafal step satu 3) jangan lupa jalanan formula 4) jangan lupa ttab/ftab kamu 5) jangan lupa cara pengiraan dan perbandigan ftab dengan fcal (kalau lupa ini) langsung tak boleh buat yang seterusnya 6) kesimpulan hendak lah merujuk step 1 (jika aku lulus paper ini) aku kongsikan buat kamu cara aku menghafalnya..

1 comment:

Yaya Vogue said...

Bagaimana perjalanan Master anda?