Friday, July 11, 2008

Tamadun Islam dan Tamadun Melayu

Pendahuluan

Ia banyak berkisar tentang perbincangan istilah.

Terdapat berbagai bagai istilah yang di kaitkan dengan tamadun.

Antara yang sering di gunakan ialah Madana, Umran, Hadarah, Civilization juga Peradaban.


Tamadun itu di katakan berbeza beza tafsirnya dengan disiplin ilmu masing masing. Definasinya juga berbeza beza dari persepsi dan dari pelbagai dimensi.

Tamadun itu -

  • berasal dari arab daripda perkataan mudun dan madain.
  • madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar
  • perkataan ingeris civilization berasal dari bahasa greek civita yg bermaksud bandar
  • tamadun juga diertikan peradaban

Definasi umum kensep tamadun*bukan hanya mementingkan pencapaian lahiriah seperti kesanian dan pembinaan kota semata-mata tetapi mesilah diiringi pencapaian aspek rohaniah, tatasusila dan moral.

1 comment:

Air Setitik Community said...

Please visit us at http://airsetitik.co.cc or http://airsetitik.tk